2020-12-11 17:00Pressemeddelse

Fristads Kansas Group afhænder Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group

Fristads Kansas Group sælger Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group.Fristads Kansas Group sælger Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group.

For english press release read below.

Fristads Kansas Group har indgået aftale om at sælge Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group, der er ejet af Latour. Frasalget vil sikre yderligere strømlining af koncernen og får de resterende seks brands til at stå betydeligt stærkere økonomisk. Handlen er betinget af godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder.

Fristads Kansas Group har som strategi at udvikle stærke, selvstændige brands inden for arbejdstøj, firmatøj og profiltøj. Siden koncernen skiftede ejer i 2015 er beslutningstagningen blevet decentraliseret, så den langt hen ad vejen foregår i selvkørende og fokuserede virksomheder med hver deres brand. Sideløbende med den udvikling er der lavet betydelige investeringer i markedsføring af brands, produktudvikling og øget effektivitet i værdikæden. Den strategi har vist sig vellykket, og mange års tab er nu vendt til overskud.

I 2019 opnåede koncernen de bedste resultater i over 10 år, og i år har den indtil videreformået af afbøde konsekvenserne af Covid‐19-pandemien og skabt stærke rentable resultater på tværs af alle koncernens brands. I takt med de forbedrede resultater er koncernens økonomiske stilling blevet styrket, og gælden er nedbragt betragteligt.

I starten af 2020 begyndte en yderligere strømlining af koncernen med frasalg af det franske mærke Bragard, der er specialiseret i arbejdstøj til hoteller og restauranter. Det næste vigtige skridt tages nu i form af frasalget af Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group, en koncern der ejes af det børsnoterede svenske investeringsselskab Latour. Med denne handel fuldendes den planlagte strømlining af koncernen.

"De forskellige teams bag Fristads, Kansas og Leijona står bag betydelige forbedringer af virksomhederne i løbet af de seneste år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til denne positive udvikling, som har været et afgørende element i aftalen med Hultafors Group," siger Anders Davidsson, koncernchef i Fristads Kansas Group. "Vi er meget stolte af det, vi i de senere år har opnået med disse stærke brands. Samtidig er jeg overbevist om, at Hultafors Group, takket være støtten fra sin økonomisk stærke ejer Latour, vil udgøre et fremragende nyt hjem for Fristads, Kansas og Leijona."

Efter handlen vil koncernen bestå af seks brands med en samlet omsætning på ca. 250 millioner euro.

  • B&C er et af Europas førende brands inden for reklametøj og profiltøj.

  • De fire brands Clinic Dress, Sverre W Monsen, Hejco og Martinson har mest fokus på arbejdstøj til sundhedssektoren og står stærkt på markederne i især Tyskland, Sverige og Norge.

  • Wenaas er et førende brand inden for uniformer, arbejdstøj og personlige værnemidler med fokus på shippingbranchen samt olie- og gasindustrien i Norge og med en voksende international tilstedeværelse.

"I kraft af denne styrkede økonomiske position ser vi nu frem til at investere i vores brands i og skabe det bedst mulige afsæt for, at de alle kan vækste og opnå endnu mere succes," siger Anders Davidsson, koncernchef i Fristads Kansas Group. "Vi kigger ind i et stort potentiale for vækst og stabil rentabilitet over tid i koncernens tilbageværende brands."

*****

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
Koncernchef Anders Davidsson, +46 705 45 70 80

 


English press release:

Fristads Kansas Group divests Fristads, Kansas and Leijona to Hultafors Group

Fristads Kansas Group has signed an agreement to sell Fristads, Kansas and Leijona to Hultafors Group, that is owned by Latour. The divestment means a further streamlining of the Group and a significantly stronger financial position for the remaining six brands. The transaction is conditional of approval from relevant competition authorities.

The Strategy of the Fristads Kansas Group is to develop strong, independent brands within different categories of workwear and promotional/profile wear. Since the change of ownership of the Group in 2015, decision making has been decentralised to largely autonomous and focused companies for each brand. Simultaneously, significant investments have been made within brand marketing, product development and through increased efficiency in the value chain. The strategy has proven to be successful and many years of losses have turned into positive earnings.

In 2019, the Group achieved the best results for more than 10 years, and so far in 2020, mitigated the Covid‐19 pandemic successfully with strong profitable performance across all brands of the Group. As results have improved, the financial position of the Group has strengthened and debt substantially reduced.

In the beginning of 2020, a further streamlining of the Group commenced with the divestment of the French brand Bragard, specialised in workwear for hotels and restaurants. Now, the next important step is taken through the divestment of Fristads, Kansas and Leijona to Hultafors Group, a company owned by the publicly listed Swedish investment firm Latour. After this transaction, the planned streamlining of the Group is completed.

The teams behind Fristads, Kansas and Leijona have made significant improvements to the businesses over the last years. I want to take this opportunity to thank everyone that has contributed to the positive development, which has been an important factor in the deal with Hultafors Group,” says Anders Davidsson, Group CEO of Fristads Kansas Group. ”We are very proud of what we have achieved with these fine brands in recent years. At the same time, I am convinced that Hultafors Group, supported by its financially strong owner Latour, will be an excellent new home for Fristads, Kansas and Leijona.

After the transaction, the Group will consist of six brands with a total turnover of around Euro 250 million within three main segments:  

  • B&C is a leading brand within promotion and profile wear in Europe.
  • Clinic Dress, Sverre W Monsen, Hejco and Martinson focus mainly on workwear for the healthcare sector with strong market positions, especially in Germany, Sweden and Norway.
  • Wenaas is a leading brand within uniforms, work wear and personal protective equipment, focusing on the shipping and oil and gas sector in Norway with a growing presence internationally.

With a stronger financial position, we are now looking forward to investing in and creating the best possible foundation for all of our brands to grow and become even more successful,” says Anders Davidsson, CEO of Fristads Kansas Group. “We see great potential for growth and stable profitability over time across all remaining brands in the Group.

*****

For additional questions, please contact:
Group CEO Anders Davidsson, +46 705 45 70 80


Om En del af Hultafors Group

Fristads Kansas Group is a leading European manufacturer of workwear and promotion/profile wear with its brands Fristads, Kansas, Leijona, B&C, Wenaas, Clinic Dress, Sverre W Monsen, Hejco and Martinson. The Group designs, manufactures and sells workwear to several different end use segments and has strong market positions, especially in Northern Europe. Fristads Kansas Group has an annual turnover of around Euro 400 million. For more information, please visit our website www.fristadskansasgroup.com